Veilig

Het Deltarack-gamma werd ontwikkeld met het oog op veiligheid. Veiligheid voor de gebruiker, maar ook voor de lading. Om te beginnen is de structuur van het Deltarack bijzonder stevig, wat het risico op ongevallen en kwetsuren aanzienlijk beperkt. Ook de stabiliteit van het stapelsysteem komt de veiligheid op de werkvloer ten goede. Het risico op schade aan uw goederen wordt tot een absoluut minimum beperkt door de ideale hellingsgraad van het deltaprofiel en de keuze voor hout als basismateriaal.